Accessibility Tools

Σχετικά με το έργο

Στόχος του έργου

Με λίγο Γκρι, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερο πράσινο!

Μέσω μαθημάτων κατάρτισης, εθελοντισμού και διαπολιτισμικών ανταλλαγών, το Grey4Green στοχεύει στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν οι ηλικιωμένοι, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στον αγώνα για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένοι στόχοι

Οι ειδικοί μας στόχοι μέσω αυτού του έργου είναι οι εξής:

 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων
 • Ενεργός συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα
 • Στήριξη του τομέα της τρίτης ηλικίας και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής
 • Δημιουργία ενός διαδικτυακού παρατηρητηρίου (όπου όσοι ζητούν εθελοντές μπορούν να τους βρουν)
 • Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Αποτελέσματα

Τα προτεινόμενα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι τα εξής:

 • Μια έκθεση βέλτιστων πρακτικών.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα και παρατηρητήριο εθελοντικών δραστιριοτήτων
 • Εγχειρίδιο για ηλικιωμένους εθελοντές
 • Εγχειρίδιο εφαρμογής
 • Σεμινάριο κατάρτισης: Ενεργός γήρανση και διατήρηση της φύσης
 • Προγράμματα περιβαλλοντικού εθελοντισμού για ηλικιωμένους 
 • Εκτελεστικό πακέτο
 • Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό πακέτο
 • Έγγραφο πολιτικής: Απεικόνιση του δυναμικού της ενεργού γήρανσης για τη διατήρηση της φύσης
 • Έκθεση για τον απλό χρήστη

Μεθοδολογία

Η συμμετοχική διαδραστική έρευνα έχει ως στόχο να φέρει την κοινότητα πιο κοντά σε όλα τα στάδια του έργου. Αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση επιτρέπει την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα συνεργατικής παρέμβασης, η οποία πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη μεθοδολογική προσέγγιση για την εργασία σε κοινωνικοεκπαιδευτικά προγράμματα με ενήλικες και ηλικιωμένους.

Η Proportional Message συνεργάζεται επίσης στενά με κοινοτικές ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Συνεργάτες

FO-Aarhus

Association for Adult Education) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβουλευτικής στους πολίτες του Άαρχους. Διαθέτει το δικό της εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, της δημόσιας διοίκησης και του τομέα της τυπικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η βασική εμπειρογνωμοσύνη του FO-Aarhus έγκειται στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων για το ευρύ κοινό και στην εξειδίκευση σε προγράμματα που βοηθούν μειονεκτούσες ομάδες – π.χ. μετανάστες, άνεργους, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεκτικούς, άτομα με ψυχικά προβλήματα – να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να ενταχθούν (ή να επανενταχθούν) στην κοινωνία και το εργατικό δυναμικό. Στόχος είναι η ενίσχυση των προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων ως εφαλτήριο για την επανεκπαίδευση, την επανένταξη στην αγορά εργασίας ή την περαιτέρω εκπαίδευση.

The Municipality of Lousada

Ο Μunincipality of Lousada (ML) είναι ένας θεσμός τοπικής δημόσιας διοίκησης που διαχειρίζεται μια περιοχή 95 km2 με περίπου 50.000 κατοίκους. Αυτή η πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε μια περιαστική περιοχή, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξή της, την ποιότητα ζωής, την παιδεία του πληθυσμού και την ιδιότητα του πολίτη. Έτσι, η αποστολή του ML είναι να καθορίζει κατευθυντήριες στρατηγικές και να εκτελεί τις τοπικές πολιτικές που προκύπτουν μέσω μέτρων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς της αρμοδιότητάς μας, προωθώντας την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιοτικών υπηρεσιών. Το έργο μας αποσκοπεί στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης με οφέλη και ευκαιρίες για όλους τους πολίτες μας, όσον αφορά το περιβάλλον, τον κοινωνικό και τον οικονομικό τομέα.

Associação BioLiving

Οι στόχοι της Associação BioLiving είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση της βιωσιμότητας μέσω της εμπλοκής στην περιβαλλοντική ιδιότητα του πολίτη και της συμμετοχής του κοινού για την προστασία της φύσης, με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και προώθηση της ένταξης, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση, τους φυσικούς πόρους και την προστασία της φύσης ως κύριο κίνητρο. Το μοντέλο λειτουργίας της BioLiving επικεντρώνεται στην εγγύτητα με τις κοινότητες, τους δήμους, τα σχολεία, τις εταιρείες και άλλες ΜΚΟ. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πληθυσμούς διευκολύνει τον διάλογο και την αναζήτηση λύσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την προστασία της φύσης και προωθείται αποτελεσματικότερα η συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

ALDA, European Association for Local Democracy

Η ALDA, Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τοπική Δημοκρατία, είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1999, με κύριο στόχο την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Η ALDA είναι ένας οργανισμός με βάση τα μέλη που συγκεντρώνει περισσότερα από 350 μέλη (συμπεριλαμβανομένων οργανισμών τοπικής δημοκρατίας, τοπικών αρχών, ενώσεων τοπικών αρχών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημίων, ΜΚΟ, ενώσεων βάσης και δημόσιων φορέων) που εδρεύουν σε 45 χώρες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, μεταξύ αυτών τα Βαλκάνια, η Λευκορωσία, η Μολδαβία, η περιοχή του Καυκάσου, η Τουρκία και μερικές χώρες της Βόρειας Αφρικής όπως το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία. Τα γραφεία της ALDA εδρεύουν στο Στρασβούργο (FR), στις Βρυξέλλες (BE), στη Βιτσέντζα (IT), στη Σουμπότιτσα (RS), στα Σκόπια (MK), στο Κισινάου (MD) και στην Τύνιδα (TN). Η ALDA αριθμεί αυτή τη στιγμή 40 άτομα προσωπικό και διάφορους ασκούμενους και εθελοντές που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των διαφόρων γραφείων. Σήμερα, η ALDA είναι βασικός ενδιαφερόμενος στον τομέα της τοπικής δημοκρατίας, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της χρηστής διακυβέρνησης, της ένταξης στην ΕΕ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της ALDA βασίζεται στη μέθοδο της πολυμερούς αποκεντρωμένης συνεργασίας.


Environment Agency of Iceland

Ο Οργανισμός Περιβάλλοντος λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο ρόλος του είναι να προωθεί την προστασία και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων της Ισλανδίας, καθώς και τη δημόσια ευημερία, συμβάλλοντας στη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος. Ο Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει το συμφέρον των μελλοντικών γενεών και της φύσης . Μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών και των πολιτικών του είναι τα ακόλουθα: – Ο Οργανισμός Περιβάλλοντος κοιτάζει προς το μέλλον, δίνει έμφαση στη συνεργασία και την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων ως πρωταρχικές αξίες του. – Ο Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι ηγετικός παράγοντας σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης στην κοινότητα. Ο ρόλος του Οργανισμού είναι να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων και να διασφαλίζει την ευημερία του κοινού. – Η πολιτική του Οργανισμού Περιβάλλοντος για τα έτη 2018-2022 βασίζεται στη θέση του Οργανισμού και παρέχει εποπτεία για την ευημερία των κατοίκων σε όλη τη χώρα. – Η εργασία σε ομάδες είναι η κύρια μέθοδος εργασίας του Οργανισμού και λειτουργεί καλά για τη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής του Οργανισμού Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση. Ο Οργανισμός αριθμεί περίπου 90 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Ένας από τους κύριους ρόλους του Οργανισμού Περιβάλλοντος της Ισλανδίας, είναι η διαχείριση και προστασία του Εθνικού Πάρκου Snæfellsjökull και άλλων 115 προστατευόμενων περιοχών στην Ισλανδία. Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας της φύσης, ένα φυσικό καταφύγιο είναι μια περιοχή που προστατεύεται λόγω της σημασίας της για την άγρια ζωή (χλωρίδα και πανίδα) και το τοπίο.

Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και αναπτυξιακά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, την κοινωνική ένταξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, την ηλεκτρονική μάθηση, τον γραμματισμό, τη μάθηση με blender, τη συνεργασία πανεπιστημίου – κοινότητας, τα MOOCs, τα ψηφιακά εργαλεία, τον εθελοντισμό και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διεθνών έργων.

Join us! Subscribe to our newsletter

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου: Α: KA220-ADU-2021-017

Copyright © | Privacy policy