Accessibility Tools

Ressourcer

Efterhånden som projektet skrider frem, vil du her kunne finde nyttige oplysninger produceret i projektets livscyklus samt håndbogen for seniorfrivillige og implementeringshåndbogen.

Yderligere materiale:

Relevant materiale vedrørende naturpleje og frivilligt arbejde for ældre, samt forskellige rapporter om projektets gennemførelse, kan findes her.

Reklamemateriale:

Som en del af projektkampagnen kan du her downloade flyeren med projektets vigtigste oplysninger og give den videre til dine netværk og interesserede parter!

Join us! Subscribe to our newsletter

Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af oplysningerne deri. Projektnummer: 2021-1-DK01-KA220-ADU-000026601

Copyright © | Privacy policy