Accessibility Tools

Aktiv aldring og klimaindsats gennem inddragelse af ældre borgere i naturbeskyttelse

e-læring

Grey4Green har til formål at fremme aktiv aldring og bidrage til klimaindsatsen gennem inddragelse af ældre borgere i frivillige naturbeskyttelsesprogrammer og gennem kvalifikation af personale, der arbejder i tredjealderssektoren, til at udvikle og implementere sådanne programmer.

Join us! Subscribe to our newsletter

Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af oplysningerne deri. Projektnummer: 2021-1-DK01-KA220-ADU-000026601

Copyright © | Privacy policy